Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
BASKET
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind Password

1) Shopping Cart 2) Customer Information 3) Confirm order 4) Order Completion

There are no items in your shopping cart!

*Credit card payment is done using the secure Alpha Bank online environment
Discount Explanation in Products
TXT_Seminar_Discounts.
- Seminar material Purchase: Discount provision in completed packages: 16.5% to the 2nd package and 20% for the 3rd and any subsequent..

Ways of Payment
- Positions Reservation in Seminars: 1) Credit Card, 2) Bank Deposit.
- Seminar Material Purchase: 1) Credit Card, 2) Bank Deposit, 3) Payment on Delivery. * The purchase of seminar material through downloading is feasible through credit card only. .
Software Purchase: 1) Credit Card, 2) Bank Deposit, 3) Payment on Delivery. * The purchase of software for downloading can be done through credit card only. .
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
AQS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων