Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού

Υπηρεσίες > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ανάπτυξη Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προετοιμασία των Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό από Λειτουργικής, Τεχνολογικής και Νομικής πλευράς.

Ο Νέος κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation (GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) θα ισχύσει σε όλα τα Κράτη – Μέλη από την 25η Μαΐου 2018 και θα πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού επιφέρει πρόστιμα που αγγίζουν ακόμα και το 4% του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Η AQS είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην Υποστήριξη Οργανισμών για τη συμμόρφωσή τους με το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εκπαιδεύσει πληθώρα στελεχών στο αντικείμενο αυτό (ενδεικτικά αναφέρονται οι Οργανισμοί: ΟΤΕ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, FOURLIS Α.Ε., ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, FCABANK, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., GM HELLAS SA, ΜΕΓΑ ΑΕ, ACTIONAID ΕΛΛΑΣ, MARINE TRUST Ltd, AEGEAN BALTIC BANK, ΚΡΕΤΑΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ, AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ κα.), ενώ έχει υλοποιήσει και αντίστοιχα συμβουλευτικά Έργα. Επιπλέον, έχει υλοποιήσει σημαντικά Έργα Compliance Management αυστηρότατων απαιτήσεων, καθώς και εφαρμογές παρεμφερών συστημάτων, όπως το ISO 27001 (Πρότυπο για την Ασφάλεια Πληροφοριών).

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Παράλληλα, επικεφαλής του αντίστοιχου Business Unit της AQS (και των Ομάδων Έργου) είναι ο Ιωάννης Κυριαζόγλου, με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέση Ανατολή, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον νέο Κανονισμό (1. Data Protection and Privacy Management System, 2. DP&P Strategies, Policies and Plans, 3. Data Protection Impact Assessment, 4. Data Protection Specialized Controls και 5. Security and Data Privacy Audit Questionnaires). Τα έμπειρα στελέχη της AQS συμπληρώνουν εξειδικευμένοι Νομικοί, που καλύπτουν τη Νομική διάσταση του νέου Κανονισμού, ώστε οι Οργανισμοί να συμμορφώνονται με αυτόν, αλλά και να εξαντλούν όλα τα περιθώρια ευελιξίας που προσφέρονται.
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων