Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού

Στελεχιακό Δυναμικό > Τσάκωνας Μιχαήλ

Τσάκωνας Μιχαήλ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, απόφοιτος ΜΒΑ του Πανεπιστήμιου Sunderland με σημαντική επαγγελματική εμπειρία (άνω των 20ετών) στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Διαθέτει επίσης ιδιαίτερη τεχνογνωσία στη Διαπροσωπική Τηλεφωνική Επικοινωνία και στις Σύγχρονες Τεχνικές Διατήρησης Πελατών (After Sales support) σε συνδυασμό με τη Στρατηγική εφαρμογή του CRM (Customer Relationship Management). Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων, με ειδίκευση στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στη Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου (Time Management) και στις Τεχνικές Cross Selling.

Πλήρες Βιογραφικό >
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων