Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Purchase Material
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind Password

Advanced Quality Services Ltd., following a series of successful seminars, is now offering to you the complete training material of all seminars organised (see table below). The material is currently available in Greek and will soon be available in English. Upon request, we can provide you with the complete seminar material in any language.

You can order the material of the seminar of your choice using the list below and either receive it by post or download it, in whole or in part.
Payment is made by credit card through the secure system of Alpha Bank

The seminar material includes the following:

 • Manual containing the seminar's theoretical material and literature references. (It is offered only when you download the entire seminar, in which case we will mail it to you at the designated address).
 • Case Studies
 • Solutions of the exercises
 • Exercises to be returned to the AQS consultants for evaluation (depending on the seminar)
 • CD containing the seminar presentation and the related software (depending on the seminar)
 • Free of charge, on – line consultancy support (response within 24 hours), for 12 months, using the password provided

Seminars Table
TITLE MATERIAL DESCRIPTION PURCHASE MATERIAL
GDPR Auditing - Athens  
ORDER MATERIAL
HRM Best Practices  
 • “HRM Best Practicest” manual
 • Complete seminar presentation
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

ORDER MATERIAL
Enterprice Risk Management - Θεσσαλονίκη  
ORDER MATERIAL
GDPR Auditing - Thessaloniki  
ORDER MATERIAL
GDPR  
 • The above 5 volumes, so that the participants can refer to for details and special cases
 • Presentation of the seminar in electronic form
 • Incident Management System - IT Security Issues
 • Risk Assessment & Management Tools
 • Attestation of Attention
 • Access codes to the iBcl website for downloading the seminar material

ORDER MATERIAL
HRM Best Practices  
 • “HRM Best Practices” manual
 • Complete seminar presentation
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

ORDER MATERIAL
Enterprise Risk Management - Athens  
ORDER MATERIAL
Inventory Management  
   

ORDER MATERIALDOWNLOAD MATERIAL
Οrganization of everyday life & improvement of productivity  
ORDER MATERIAL
General Data Protection Regulation - GDPR - Athens  
 • The above 5 volumes, so that the participants can refer to for details and special cases
 • Presentation of the seminar in electronic form
 • Incident Management System - IT Security Issues
 • Risk Assessment & Management Tools
 • Attestation of Attention
 • Access codes to the iBcl website for downloading the seminar material

ORDER MATERIAL
Inventory Management  
   

ORDER MATERIALDOWNLOAD MATERIAL
Organization of everyday life & improvement of productivity  
ORDER MATERIAL
General Data Protection Regulation - GDPR - Nicosia  
 • Manual "General Data Protection regulation"
 • Presentation of the seminar in electronic form
 • Incident Management System - IT Security Issues
 • Risk Assessment & Management Tools
 • Attestation of Attention
 • Access codes to the iBcl website for downloading the seminar material

ORDER MATERIAL
Budgeting  
 • “Budgeting” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Integrated, Contemporary Software with Pivot tables; exceptional analysis and reporting capabilities
 • Cash-flow Programming software
 • Working Capital estimation software
 • Complete seminar presentation
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website 
For more information on the course related software, please click here

ORDER MATERIALDOWNLOAD MATERIAL
Budgeting  
 • “Budgeting” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Integrated, Contemporary Software with Pivot tables; exceptional analysis and reporting capabilities
 • Cash-flow Programming software
 • Working Capital estimation software
 • Complete seminar presentation
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website 
For more information on the course related software, please click here

ORDER MATERIAL
Administrative Personnel Training - Secretaries  
ORDER MATERIAL
Analysis of Balance sheet with use of ratios  
ORDER MATERIAL
Audit HR  
ORDER MATERIAL
Audit HR - Thessaloniki  
ORDER MATERIAL
Balance Sheet Analysis  
ORDER MATERIAL
Balance Sheet Analysis with ratio use  
ORDER MATERIAL
Basic Economics  
 • “Basic Economics” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Complete seminar presentation
 • Excel spreadsheets for Financial decision-making
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

ORDER MATERIAL
Budgeting  
 • “Budgeting” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Integrated, Contemporary Software with Pivot tables; exceptional analysis and reporting capabilities
 • Cash-flow Programming software
 • Working Capital estimation software
 • Complete seminar presentation
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website 
For more information on the course related software, please click here

ORDER MATERIAL
Budgeting & Reporting  
ORDER MATERIAL
Budgeting & Reporting - Nicosia  
ORDER MATERIAL
Business Planning - Workshop  
 • “Business Planning using Strategy Maps and Balanced Scorecard” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Complete seminar presentation
 • The set of forms used in Business Planning
 • Sample of a Complete Business Plan - Control
 • Evaluation tables of Internal and External Environment
 • Business Planning Software and Excel spreadsheets for Budgeting and Cash Flow
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website

ORDER MATERIAL
Business Value Calculation  
ORDER MATERIAL
Change Management with Mr. D. Bourantas  
 • Σημειώσεις 'Διοίκηση Αλλαγών'
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

 • ORDER MATERIAL
  Coaching of Sales Executives  
  • “Coaching for Sales Executives” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL
  Coaching of Sales Executives - Thessaloniki  
  • “Coaching for Sales Executives” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL
  Coaching of Salesmen - Nicosia  
  • “Coaching for Sales Executives” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL
  Commercial Correspondence and Telephone Communication  
  ORDER MATERIAL
  Commercial Correspondence and Telephone Communication  
  ORDER MATERIAL
  Cost Auditing - Αθήνα  
  ORDER MATERIAL
  Cost Auditing - Θεσσαλονίκη  
  ORDER MATERIAL
  Cost Cutting - Activity Based Costing  
  ORDER MATERIAL
  Cost Cutting - Budgeting for Hotel Units  
  ORDER MATERIAL
  Cost Cutting Athens  
  • “Cost Cutting” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Critical Point Management Software for Cost-cutting Projects
  • Excel spreadsheets for Discount Evaluation, ABC Analysis and Control of Budget Expenses
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL  DOWNLOAD MATERIAL
  Cost Cutting Cyprus  
  ORDER MATERIAL
  Customer Relationship Management  
  ORDER MATERIAL
  Design of Experiments  

  ORDER MATERIAL
  Design of Experiments - Thessaloniki  
  ORDER MATERIAL
  Digital Marketing  

  • Manual " Digital Marketing" including Case Studies 

  • Complete seminar presentation

  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website 


  ORDER MATERIAL
  Digital Marketing  
  • Manual " Digital Marketing" including Case Studies 

  • Complete seminar presentation

  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website 


  ORDER MATERIAL
  Doing Business with iPad applications  
  ORDER MATERIAL
  Doing Business with iPad applications - Free iPad mini  
  ORDER MATERIAL
  Effective Manager's Toolkit  
  ORDER MATERIAL
  Executive Secretary Excellence  In the seminar fee are included:
  • Seminar's manual
  • The presentation in power point
  • E-tool in Excel for Event Planning and Management
  • Free On-line consultancy, valid for 12 months, on subjects related to the seminar

  ORDER MATERIAL
  Executive Secretary Excellence - Nikosia  In the seminar fee are included:
  • Seminar's manual
  • The presentation in power point
  • E-tool in Excel for Event Planning and Management
  • Free On-line consultancy, valid for 12 months, on subjects related to the seminar

  ORDER MATERIAL
  Financial Intelligence  
  ORDER MATERIAL
  Financial Intelligence  
  ORDER MATERIAL
  HRM & the Building of a Suitable Corporate Culture  
  ORDER MATERIAL
  HRM & The Building of a Suitable Corporate Culture  
  ORDER MATERIAL
  Human Resource Management  
  ORDER MATERIAL
  Internal Audit  
  ORDER MATERIAL
  Internal Audit  
  ORDER MATERIAL
  ISO 17025  
  ORDER MATERIAL
  ISO 39001 Road Safety Standard  
  ORDER MATERIAL
  ISO 9001:2008 & changes ISO 9001:2015 DIS  
  ORDER MATERIAL
  ISO 9001:2008 & changes ISO 9001:2015 DIS  
  ORDER MATERIAL
  ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015  
  ORDER MATERIAL
  ISO 9001:2008 For Engineering Companies  
  ORDER MATERIAL
  ISO 9001:2015  
  ORDER MATERIAL
  ISO 9001:2015 - Nicossia  
  ORDER MATERIAL
  IT for the Management and the Executives  
  ORDER MATERIAL
  IT for the Management and the Executives - Thessaloniki  
  ORDER MATERIAL
  Management of Supplies  
  • “Supply Management” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Excel spreadsheets for Discount Evaluation and ABC Analysis
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL  DOWNLOAD MATERIAL
  Management of the Modern Warehouse  
  • “Managing a Modern Warehouse” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • ABC Analysis Software
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website

  ORDER MATERIAL
  Management Reporting  
  ORDER MATERIAL
  Management Reporting Nicosia  
  ORDER MATERIAL
  Marketing Audit  
  ORDER MATERIAL
  Marketing Audit - Athens  
  ORDER MATERIAL
  Marketing Audit - Nicosia  
  ORDER MATERIAL
  Marketing Operations  
  ORDER MATERIAL
  Marketing Plan  
  ORDER MATERIAL
  Marketing Plan  
  ORDER MATERIAL
  Marketing Plan  
  ORDER MATERIAL
  Modern Project Management  
  • “Modern Project Management” manual including & Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Project management tools (software-forms)
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL
  MRP II  
  ORDER MATERIAL
  MRP II - Thessaloniki  
  ORDER MATERIAL
  Negotiations  
  ORDER MATERIAL
  Negotiations - Thessaloniki  
  ORDER MATERIAL
  New Product Development  
  ORDER MATERIAL
  New Product Development  
  ORDER MATERIAL
  New Standards ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015  
  ORDER MATERIAL
  NSRF Programmes Management  
  ORDER MATERIAL
  NSRF Programmes Management - Thessaloniki  
  ORDER MATERIAL
  Office Operations Excellence  
  • 'Office Operation Excellence' manual including & Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consulting services on the seminar topic, for an entire year, available through our website
   
  FREE TOOLS PROVIDED:
  • Time Management Tool
  • Budgeting Tools
  • Offer Evaluation Tools
  • Supplier Evaluation Tools
  • Work Planning Tool
  • Problem Management Software
  • Free software: The 5 more useful applications for the Office

  ORDER MATERIAL
  Organization of everyday life & improvement of productivity  
  ORDER MATERIAL
  Organization of the Accounting System  
  ORDER MATERIAL
  Organizing Sales & Developing Salesmen  
  • “Sales Organisation and Salesmen Development” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL
  Performance Management  
  ORDER MATERIAL
  Performance Management  
  ORDER MATERIAL
  Product Costing  
  ORDER MATERIAL
  Production Organization  
  • “Production Organisation and Improvement” manual
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL
  Purchases' Cost Reduction  
  ORDER MATERIAL
  Purchasing Skills  
  ORDER MATERIAL
  Quality Control of Accountant Petitions  
  ORDER MATERIAL
  Quality Telephone Communication  
  ORDER MATERIAL
  Sales Closing  
  • “Sales Closing” manual
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available trough our website

  ORDER MATERIAL
  Salesmen Performance Improvement - Thessaloniki  
  ORDER MATERIAL
  Salesmen Performance Upgrade  
  ORDER MATERIAL
  Secretary Training & Office Organization Management  
  • “Secretary Training & Office Organisation” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website

  ORDER MATERIAL
  Secretary Training & Office Organization Management  
  • “Secretary Training & Office Organisation” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website

  ORDER MATERIAL
  Secretary Training & Office Organization Management  
  • “Secretary Training & Office Organisation” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website

  ORDER MATERIAL
  Secretary Training & Office Organization Management  
  ORDER MATERIAL
  Statistical Process Control  
  ORDER MATERIAL
  Team Building  
  ORDER MATERIAL
  The Function of Accounting for non Finance Executives  
  ORDER MATERIAL
  The Improvement of Communication  
  ORDER MATERIAL
  Time & Daily Planning Management - Free iPad - Thessaloniki  
  ORDER MATERIAL
  Training for Foremen  
  ORDER MATERIAL
  Training For Production Foremen  
  ORDER MATERIAL
  Value Calculation of a Business  
  ORDER MATERIAL
  Web Marketing & Social Media Marketing  
  ORDER MATERIAL
  Workshop of Cash Flow Estimation  
  ORDER MATERIAL
  Workshop of Cash Flows  
  ORDER MATERIAL
  Workshop of Cash Flows  
  ORDER MATERIAL
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων