Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Business Process Management / Ανασχεδιασμός Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού

Σεμινάρια > Business Process Management / Ανασχεδιασμός Επιχειρήσεων
Business Process Management / Ανασχεδιασμός Επιχειρήσεων
Απαιτούνται ριζικές αλλαγές για να ξεφύγει μία επιχείρηση από τα μέτρια οικονομικά αποτελέσματα, να βελτιώσει την ρευστότητα της και να παράγει ποιότητα με καινοτομία και αφοσιωμένους πελάτες.

Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η αναγνώριση ότι τα αποτελέσματα σε κάθε οργανισμό οποιουδήποτε μεγέθους προέρχονται από Διεργασίες και Έργα. Διεργασία είναι η σειρά δραστηριοτήτων που με κατάλληλους πόρους και διαδικασίες σε κάθε βήμα της (απαντώντας σωστά στα ερωτήματα ποιος, πώς, πότε, πού και γιατί) πετυχαίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα με καθορισμένα κριτήρια επιτυχίας.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η μέθοδος εβδομαδιαίου προσωπικού προγραμματισμού ώστε να εστιαζόμαστε στις Διεργασίες και τους επιχειρησιακούς στόχους, που είναι η απάντηση στις αιτιάσεις πολλών στελεχών ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις αλλαγές.

Η τρίτη σημαντική αλλαγή είναι ακριβώς η διαχείριση της αλλαγής, πως δηλαδή, με ποια συγκεκριμένα βήματα μεταβαίνουμε από την σημερινή κατάσταση στην λειτουργία με βάση τις Διεργασίες.

Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία BPM επιτυγχάνονται σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα των πωλήσεων, του Marketing, των Logistics, της Παραγωγής προϊόντων - υπηρεσιών και της Διαχείρισης της Οικονομικής ρευστότητας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

Ενότητες Σεμιναρίου
 • Καθορισμός Επιχειρησιακών Στόχων
 • Διεργασιοκεντρική προσέγγιση και λειτουργική προσέγγιση
 • Καθορισμός Κρισίμων Διεργασιών και έργων
 • Σύνδεση Διεργασιών και έργων με επιχειρησιακούς στόχους
 • Εντοπισμός των Bottleneck και των προβλημάτων της κάθε Διεργασίας
 • Προσδιορισμός της ικανότητας (Capability) και της σταθερότητας (Stability) της κάθε Διεργασίας
 • Ορισμός των κριτηρίων επιτυχίας - Αρχιτεκτονική Διεργασιών
 • Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων της κάθε Διεργασίας (Activity Based Costing)
 • Βήματα που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και βελτίωση των Διεργασιών. Παράδειγμα εφαρμογής μπορείτε να δείτε στο www.aqs.gr/bpm.pdf
 • Σειρά εργαλείων για την Μοντελοποίηση, Simulation (Προσομοίωση) και βελτίωση των Διεργασιών
 • Auditing αποτελεσματικότητας Διεργασίας - Συνεχής Βελτίωση
 • Η διαχείριση έργου BPM και η Διαχείριση αλλαγής
Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Ελένη Φλουρή
Εισηγητές Σεμιναρίου
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο 'Business Process Management / Ανασχεδιασμός Επιχειρήσεων'
 • Όλη η παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ         
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων