Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Competitive Strategy με τον Β. Παπαδάκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού

Σεμινάρια > Competitive Strategy με τον Β. Παπαδάκη
Competitive Strategy με τον Β. Παπαδάκη
H AQS διοργανώνει το σεμινάριο 'COMPETITIVE STRATEGY' (Στρατηγική για την Ανταγωνιστικότητα), με εισηγητή τον κορυφαίο Έλληνα Καθηγητή, σε θέματα Στρατηγικής Βασίλη Παπαδάκη.
Το σεμινάριο αυτό παρέχει στα στελέχη το πλαίσιο για να μπορούν να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανταγωνιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχείρησή τους και ιδιαιτέρως:
 1. Τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτές τις στρατηγικές; Τι πρέπει να προσέξει; Γιατί η στρατηγική είναι δύσκολες αποφάσεις «τι κάνουμε, αλλά κυρίως τι ΔΕΝ κάνουμε (trade-offs)»;
 2. Τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους.
 3. Toν τρόπο ανάπτυξης των πόρων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει η επιχείρηση τη θέση της στην αγορά.
 4. Τον τρόπο υλοποίησης αποτελεσματικής Ανταγωνιστικής Στρατηγικής. Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης στη διαμόρφωση και υλοποίησή της;
 5. Τέλος, τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στην επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί ένας υγιής στρατηγικός διάλογος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα του Management από το απλό στέλεχος που υλοποιεί τη στρατηγική, μέχρι τα ανώτατα στελέχη που διαμορφώνουν τη στρατηγική.
Ενότητες Σεμιναρίου
 1. Το ραγδαία μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον: Προκλήσεις – Ευκαιρίες –Διλήμματα. Εισαγωγή στο διαμάντι της Στρατηγικής (Strategy Diamond) ως τεχνικής για την κατανόηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης.
 2. Ανταγωνιστική Στρατηγική: Δημιουργία και Διατήρηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (Porter’s Generic Competitive Strategies; Value Disciplines). Στρατηγική ως αμοιβαία αποκλειόμενες επιλογές (tradeoffs). Άσκηση Εφαρμογής στην Επιχείρησή σας – Συζήτηση.
 3. Χτίσιμο ικανοτήτων: Η Στρατηγική ως δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων (Core Competencies). Άσκηση Εφαρμογής στην Επιχείρησή σας – Συζήτηση.
 4. H καινοτομία σε επίπεδο ανταγωνιστικής στρατηγικής – Μελέτη Περίπτωσης Dell Computers.
 5. Δημιουργία μιας Στρατηγικά Ευέλικτης Επιχείρησης: Προσαρμογή των Συστημάτων, Δομών και Ανθρώπινου Δυναμικού στη Στρατηγική-Μελέτη περίπτωσης Ryanair. Άσκηση Εφαρμογής στην Επιχείρησή σας – Συζήτηση.
 6. Ο ρόλος των διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής (μελέτη περίπτωσης Honda). Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής.
Τρόπος Διεξαγωγής
Το σεμινάριο θα εξελίσσεται μέσα από συζήτηση που θα βασίζεται τόσο σε τεχνικές στρατηγικής ανάλυσης, όσο και σε εξέταση συγκεκριμένων μελετών περιπτώσεων (case studies). Αυτές θα αναφέρονται σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. Κάθε ενότητα θα ξεκινά με μια σύντομη παρουσίαση της θεωρίας και πρακτικής και στη συνέχεια θα ακολουθεί συζήτηση κάποιας μελέτης περίπτωσης.
Εισηγητές Σεμιναρίου
Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, PhD από το London Business School. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, της Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων, των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και της Διοίκησης Στρατηγικών Αλλαγών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Επιλεγμένα τμήματα του βιβλίου του εισηγητή «Στρατηγική των Επιχειρήσεων»
 • Η παρουσίαση και τα Case Studies του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Επιδότηση Σεμιναρίου
  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
   
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ         
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων